بعد از ارائه پروژه رایگان دفترچه تلفن اندروید در پارسی پروژه و ارائه آموزش تصویری ساخت دفترچه تلفن اندروید قسمت اول و همچنین ارائه آموزش تصویری ساخت دفترچه تلفن اندروید قسمت دوم بالاخره آموزش ساخت دفترچه تلفن اندروید بخش آخر آماده شد و در اختیار شما کاربران محترم سایت پارسی پروژه قرار گرفت. امیدواریم که […]