۵۴ نکته ضروری و کاربردی بهبود سئو سایت SEO

روش های مختلفی برای بهبود سئو سایت وجود دارد، در فایلی که برای شما قرار داده ایم، ۵۴ نکته ضروری و کاربردی بهبود سئو سایت SEO وجود دارد.

این نکات از سایت های معتبر خارجی و ایرانی و همچنین تجارب شخصی گردآوری شده است.

چند مورد از نکات بهبود سئو سایت:

نکته سی و یکم: redirect مخفیانه نداشته باشید!

نکته سی و دوم: صفحه ربایی (Page hijacking) نکنید، برای سئو خوب نیست!

نکته سی و سوم: Metadata ها را در سایتتان تکرار نکنید.

نکته سی و چهارم: حتما سایتتان رسپانسیو (responsive) باشد.

نکته سی و پنجم: از Link farm (مزرعه لینک) و Non-manual link farm  (مزرعه لینک غیر دستی) و مزرعه محتوا (Content farmm)  در سایتتان استفاده نکنید.

نکته سی و ششم: طرفدار  قانون on-page  باشید، حداقل ۵۰ صفحه با محتوای منحصر به فرد داشته باشیم، هر صفحه حداقل ۵۰۰ کلمه داشته باشد.

نکته سی و هفتم: از سرویس Google My Business و ثبت موقعیت فیزیکی برای سایت های تجاری استفاده ببرید.

مرور