پروژه ListView ساده اندروید

محیط برنامه نویسی: Eclipse
API مورد استفاده: ۱۴ معادل Android 4.0.4

فایل: پروژه ListView ساده اندروید

یک آرایه از نوع استرینگ ساخته شده است و یک لیست ویو در فرم قرار دارد که مقادیر آرایه را را به صورت لیستی نمایش میدهد.

کاربر با کلیک روی هر رکورد اطلاعات مکان و متن رکورد را به وسیله ی پیغامی ملاحظه خواهد نمود

مناسب برای دانشجویان کامپیوتر و برنامه نویسان مبتدی اندروید

در صورتی که به کمک نیاز داشتید، پرسنل پارسی پروژه می توانند با نرم افزار Teamviewer  به شما کمک کنند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد