فروشگاه

مثال های کتاب SPSS استاد یاراحمدی

مثال های کتاب SPSS استاد یاراحمدی

رایگان

دسته بندي: . تگ ها:

توضيحات محصول

مثال های کتاب SPSS 19 استاد یاراحمدی برای دانشجویانی که استاد مربوطه این کتاب را به عنوان مرجع برای آنها معرفی کرده است. مثال های حل شده این فایل شامل موارد زیر می باشند:
  • رگرسیون
  • t مستقل و وابسته
  • همبستگی جزئی و پیرسون
  • غیره مثال ها تا فصل چهارم انجام شده است، دقیق و کامل و همانند دستورالعمل کتاب استاد یاراحمدی انجام شده اند.
این مثال های کتاب SPSS استاد یاراحمدی برای دانشجویان مناسب می باشد و می توانند همزمان با مطالعه کتاب مورد نظر از این مثال ها استفاده نمایند.
در صورتی که مثال های کتاب SPSS استاد یاراحمدی مناسب بود، به دوستان خود نیز پیشنهاد بدهید

لطفا قبل از خرید قوانین و مقررات پارسی پروژه را مطالعه فرمایید.

Reviews

Your rating