تمرین پروژه اکسس انتخاب واحد

پاسخ تمرین های زیر:

  • یک پرس و جو طراحی کنید که نام درس یا درسهایی را که یک دانشجوی خاص انتخاب کرده به ما نشان دهد.
  • نمایش  نام و نام خانوادگی  همنام با دانشجو و استاد
  • نام و نام خانوداگی دانشجویانی که در سال ۸۸ پروژه را انتخاب کرده اند.
  • کد و نام دانشجویانی که با استاد x پروژه برداشته اند. (x نام استاد است)
  • نام اساتیدی که بیش از ۳ درس ارائه داده اند.
  • نمایش دروسی که توسط چند استاد ارائه شده اند.

برای تمرین پروژه اکسس انتخاب واحد

ابتدا برنامه اکسس را باز کرده و یک پروژه با نام uni.accdb می سازیم.
برای برنامه از چند جدول و چند کوئری استفاده کرده ایم.
لیست جدول ها:
جدول استاد
جدول دانشجو
جدول درس
جدول ارائه (به منظور مشخص شدن استاد و درس هایی که استاد مربوط می تواند ارائه دهد. این جدول با دو جدول درس و استاد ارتباط دارد)
جدول انتخاب واحد (این جدول به منظور انتخاب واحد توسط دانشجویان طراحی شده و با جدول ارائه ارائه و دانشجویان ارتباط خارجی دارد، فیلد ID به طور اتوماتیک توسط اکسس ساخته شده است و برای مدیریت بهتر جداولی که کلید اصلی ندارد بهتر است استفاده شود)

تمرین پروژه اکسس انتخاب واحد

لطفا قبل از خرید قوانین و مقررات پارسی پروژه را مطالعه فرمایید.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد