تمرین سی شارپ مربع و شکل

تقدیم به شما دوست محترم

پروژه با زبان سی شارپ نوشته شده است. یک مربع در کادری خاص با یک تایمر در حال حرکت می باشد و اگر به دیواره ها برخورد کند خطا می باشد.

لطفا قبل از خرید قوانین و مقررات پارسی پروژه را مطالعه فرمایید.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد